Cách sử dụng hàm SUM để tính tổng trong Excel

Tác giả: Nguyễn Long

Nếu như bạn đang có một số lượng dữ liệu khổng lồ cần nhập vào bảng tính và đang tìm cách tính tổng các số liệu đó bằng máy tính, Excel có thể giúp bạn giải quyết vấn đề này nhanh chóng và vô cùng chính xác bằng cách sử dụng công thức hàm SUM trong Excel.

Hàm SUM trong Excel là gì?

Hàm SUM Excel vó nhiệm vụ trả về tổng giá trị số trong một phạm vi dữ liệu.

Phạm vi dữ liệu này có thể được tạo thành từ nhiều ô, nhiều cột và nhiều hàng khác nhau.

Hàm SUM – Công thức cộng trong Excel

Có hai cách khác nhau để sử dụng hàm SUM. Bạn có thể nhập ô riêng lẻ hoặc tham chiếu phạm vi làm đối số.

Công thức 1:

Sử dụng các tham chiếu ô riêng lẻ làm đối số.

=SUM(NUMBER1[NUMBER2,…NUMBER255])
  • NUMBER1: Số đầu tiên cần tính tổng.
  • NUMBER2: Số thứ hai cần tính tổng.

NUMBER2NUMBER3 là các số tùy chọn. Hàm SUM có thể xử lý tối đa 255 tham số riêng lẻ.

Cách sử dụng hàm SUM để tính tổng trong Excel hình 1

Công thức 2:

Công thức SUM trong Excel này sử dụng từng phạm vi làm đối số.

=SUM(CELL1:CELL2, CELL3:CELL4,…,CELL10:CELL11)
  • CELL1:CELL2: Phạm vi dữ liệu đầu tiên cần tính tổng.
  • CELL3:CELL4: Phạm vi thứ hai cần tính tổng.

Cách sử dụng hàm SUM để tính tổng trong Excel hình 2

Lưu ý: Dấu hai chấm (:) được chèn vào giữa hai tham chiếu ô để thể hiện phạm vi dữ liệu từ và đến.

Cách sử dụng hàm SUM trong Excel

Cách sử dụng hàm SUM để tính tổng trong Excel hình 5

Bạn có thể nhìn vào bảng trên để làm ví dụ mẫu. Cột A sẽ bao gồm các nhãn hiệu xe khác nhau và cột B sẽ hiển thị số lượng xe bán được của mỗi nhãn hiệu tương ứng. Bằng cách sử dụng công thức hàm SUM, chúng ta có thể dễ dàng tính tổng doanh số của tất cả các loại xe bán được.

Sử dụng công thức đầu tiên ở trên, chúng ta có thể nhập công thức dưới đây vào ô B14 để tính tổng.

=SUM(B3,B4,B5,B6,B7,B8,B9,B10,B11,B12)

Với:

  • NUMBER1 là 50: Số thứ nhất để tính tổng.
  • NUMBER2 là 100: Số thứ hai để tính tổng.
  • NUMBER3 là 23: Số thứ ba cần tính tổng. Lên đến NUMBER10, tức là số 30.

Cách sử dụng hàm SUM để tính tổng trong Excel hình 6

Tiếp theo, bạn có thể sử dụng công thức thứ hai được giới thiệu ở trên, chúng ta sẽ có một công thức hàm SUM ngắn gọn và dễ hiểu hơn rất nhiều.

=SUM(B3:B12)

Với B3:B12 là phạm vi dữ liệu đầu tiên được sử dụng để tính tổng trong Excel.

Cách sử dụng hàm SUM để tính tổng trong Excel hình 7

Bạn có thể áp dụng một trong các cú pháp trên để tạo công thức hàm SUM vì chúng sẽ cung cấp kết quả giống nhau là 613. Tuy nhiên, phương pháp số hai sẽ đơn giản và nhanh chóng hơn rất nhiều nếu như chúng ta cần phải xử lý một số lượng lớn các giá trị dữ liệu.

Khi tạo một công thức, thường có một vài cách khác nhau để đạt kết quả tương tự. Bạn nên tạo ra những công thức ngắn gọn đơn giản, do đó nó sẽ nhanh và dễ hiểu hơn với bạn cũng như người dùng khác.

Ghi chú: Sử dụng phím tắt Excel là một cách rất nhanh và hiệu quả để thực hiện các tác vụ tương tự mà không cần sử dụng đến chuột máy tính. Để tính tổng của một cột trong Excel, bạn có thể chọn ô dữ liệu bạn muốn chèn công thức và nhấn phím tắt (+) trong khi vẫn giữ phím ALT.

Có thể bạn quan tâm:

Có thể bạn sẽ thích