Công thức hàm mũ, bình phương trong Excel

297

Bạn đang cần tính bình phương trong Excel mà không biết phải làm thế nào? Bạn đang tìm cách viết số mũ trong Excel mà không biết cách thực hiện?
Nếu như bạn chưa biết, hàm POWER chính là công thức tính hàm mũ trong Excel. Đây là công thức chung sử dụng cho việc tính toán những biểu thức tùy ý bằng cách tăng giảm lũy thừa của một số cho trước.

Hàm mũ 2 trong Excel là gì?

Hàm POWER (hàm mũ trong Excel) là một hàm dùng để tính lũy thừa trong Excel của một số với cơ số mũ cho trước. Kết quả trả về chính là giá trị của số đó sau khi đã được nâng lũy thừa.

Hàm POWER giúp bạn tính hàm mũ 2 trong Excel một cách tự động. Bạn sẽ không cần sử dụng máy tính cá nhân để tính toán mà lại cho kết quả rất chính xác.

Công thức hàm bình phương trong Excel

=POWER(number;power)
Trong đó:
NUMBER: Tượng trưng cho cơ số, số cần tính lũy thừa. Có thể nhập bất kỳ số thực nào.
POWER: Chính là số mũ mà bạn muốn tính toán để nâng lũy thừa.
Ví dụ: =POWER(5;2), kết quả sẽ là:25.
Biểu thức sẽ vô giá trị nếu như bạn nhập thiếu hoặc không nhập 2 đối số trên.

Cách tính hàm mũ bình phương trong Excel

Các bạn hãy sử dụng toán tử “^” để biểu thị công thức hàm mũ 2 trong Excel.
Ví dụ: Để tính bình phương của số 10. Bạn nhập vào Excel cú pháp: =10^2. Hệ thống sẽ tự động trả về kết quả của biểu thức trên là 100.
Lưu ý, luôn viết dấu “=” trước mọi công thức tính trong Excel nhé.

Cách tính hàm bình phương trong Excel hình 3
Ngoài ra, các bạn cũng có thể tính lũy thừa giữa 2 ô trong bảng tính với toán tử “^”.

Cách tính hàm bình phương trong Excel hình 4

Sử dụng hàm POWER để tính lũy thừa trong Excel

Các bạn có thể dùng lệnh POWER để tính bình phương của 10 như sau:
=POWER(10;2)
Kết quả trả về là 100.

Sử dụng hàm POWER để tính lũy thừa trong Excel hình 3
Tương tự như toán tử “^”, các bạn cũng có thể thực hiện ghi số mũ trong Excel bằng hàm POWER. Sau đó, thực hiện tính bình phương hoặc lũy thừa của 2 ô chứa số trong Excel. Xem ví dụ bên dưới.

Sử dụng hàm POWER để tính lũy thừa trong Excel hình 4

Trên đây là bài viết hướng dẫn cách tính số mũ và bình phương trong Excel đơn giản. Toán tử “^” thường dùng để đánh số mũ trong Excel một cách đơn giản nhất. Còn đối với các biểu thức phức tạp, các bạn hãy sử dụng hàm POWER để cho kết quả chính xác nhất nhé.

Chúc bạn viết số mũ trong Excel và thực hiện phép tính thành công.