Cách sử dụng hàm COUNT đếm giá trị trong Excel

Tác giả: Thanh Hùng

Hàm COUNT trong Excel là một trong những hàm tổng số lượng ô trong một phạm vi đã chọn, có chứa một loại dữ liệu cụ thể.

Vai trò của hàm COUNT là chỉ đếm các giá trị số (Number). Nó có thể làm được điều này theo hai cách:

 1. Tính tổng các ô trong phạm vi đã chọn có chứa dữ liệu số được chỉ định.
 2. Tính tổng tất cả các số được liệt kê làm đối số cho hàm.

Công thức hàm COUNT – Cú pháp và đối số

COUNT là hàm đếm số cơ bản nhất trong Excel, có tác dụng đếm tất cả các ô có chứa các giá trị là số (number) trong một phạm vi cụ thể.

Cú pháp và đối số của hàm COUNT:

COUNT(value1, [value2],…)

Trong đó giá trị value1, value2 có thể là tham chiếu ô hoặc phạm vi. Chỉ có value1 là giá trị bắt buộc, từ value2 là giá trị tùy chọn (tối đa 255 giá trị).

Cách sử dụng hàm COUNT trong Excel

Hàm COUNT trong Excel rất tiện dụng khi bạn muốn đếm số trong một phạm vi nhất định. Và xin lưu ý rằng, chức năng này chỉ tính các giá trị có định dạng là Số (Number) trong phạm vi. Do đó, nếu như bất kỳ ô nào trong phạm vi đã chọn có chứa các giá trị không phải là số, chẳng hạn như văn bản thì kết quả trả về sẽ có thể không được chính xác.

Trong ví dụ dưới đây, chúng tôi có một phạm vi dữ liệu từ ô A1 đến C3 chứa các giá trị hỗn hợp (bao gồm văn bản và số). Hàm COUNT trong E2 sẽ đếm các giá trị số trong phạm vi và trả về kết quả cuối cùng là 3 (vì có 3 giá trị số trong phạm vi được cung cấp).

Cách sử dụng hàm đếm COUNT trong Excel hình 1

Dữ liệu số trong Excel là gì?

Ngoài các số hữu tỷ, các loại dữ liệu khác đều được lưu trữ dưới dạng số trong Excel. Hàm COUNT sẽ đếm những giá trị này nếu chúng được bao gồm trong các đối số của hàm. Các dữ liệu này bao gồm:

 • Ngày và thời gian.
 • Hàm (Functions)
 • Công thức (Formulas).
 • Giá trị Boolean (Boolean values).

Nếu bạn thêm giá trị số vào một ô trong phạm vi đã chọn, hàm COUNT sẽ tự động cập nhật và bao gồm dữ liệu mới này.

Hướng dẫn 3 cách nhập hàm COUNT trong Excel

Cũng giống như hầu hết các hàm Excel khác, bạn có thể nhập hàm COUNT theo nhiều cách khác nhau. Thông thường, các tùy chọn này bao gồm:

 • Nhập hàm hoàn chỉnh vào một ô của bảng tính Excel.
 • Chọn hàm và đối số của nó bằng hộp thoại hàm COUNT.

Nhưng vì hàm COUNT là một hàm khá thông dụng, nên có một tùy chọn thứ ba – Tính năng Counting Numbers – cũng được đưa vào sử dụng.

Tính năng Counting Numbers có thể được truy cập từ tab Home của Menu chính và nằm trong danh sách thả xuống được liên kết với biểu tượng AutoSum. Nó cung cấp một phím tắt để nhập hàm COUNT, và nó hoạt động tốt nhất khi bạn muốn đếm những dữ liệu nằm trong một phạm vi liền kề.

Cách sử dụng hàm đếm COUNT trong Excel hình 2

Các hàm COUNT liên quan

Có một số hàm COUNT trong Excel mà bạn có thể sử dụng để đếm giá trị trong Excel. Dưới đây là những hàm COUNT được sử dụng nhiều nhất.

 • COUNT: đếm số lượng ô trong phạm vi có chứa dữ liệu là số.
 • COUNT: đếm số lượng ô trong phạm vi có dữ liệu (bao gồm cả dữ liệu chữ và dữ liệu số).
 • COUNTBLANK: đếm số lượng ô trong phạm vi bị bỏ trống (không có dữ liệu).
 • COUNTIF: đếm số lượng ô trong phạm vi đáp ứng điều kiện được chỉ định.
 • COUNTIFS: đếm số lượng ô trong phạm vi đáp ứng một tập hợp các điều kiện.

Có thể bạn quan tâm:

Có thể bạn sẽ thích