Làm sao để ngăn chặn người khác thêm mình vào nhóm trên Facebook?

Tác giả: Nguyễn Long

Nhóm Facebook được sử dụng để cho phép bất kỳ ai đang là thành viên trong nhóm đều có thể tùy ý thêm người dùng khác vào nhóm. Và điều bất tiện là người bị thêm vào sẽ không được hỏi là có đồng ý trở thành thành viên của nhóm hay không, mà chỉ cần là người dùng đó có trong danh sách bạn bè của họ.

Cho dù việc bạn bị thêm vào một nhóm Facebook bất kỳ bởi một người bạn nào đó trong danh sách bạn bè của bạn là tốt hay xấu, thì điều này đôi khi sẽ gây cho bạn một cảm giác vô cùng khó chịu.

Ghi chú: Vào năm 2019, Facebook đã loại bỏ tính năng tự động thêm thành viên vào nhóm Facebook mà không cần được mời trước.

Có thể bạn quan tâm:

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn bị người khác thêm vào một nhóm Facebook mới?

Cách chặn bị thêm vào nhóm trên Facebook hình 1

Tất cả các nhóm trên Facebook đều yêu cầu sự chấp thuận thành viên của Quản trị viên (Admin) hoặc các thành viên nhóm khác, điều này sẽ tùy thuộc vào cài đặt của từng nhóm. Trong trường hợp Nhóm công khai (Public Group) và Nhóm kín (Closed Group), bất kỳ ai cũng thể xem danh sách thành viên của nhóm, tên và chủ đề của nhóm. Đối với Nhóm bí mật (Secret Group), chỉ những thành viên hiện tại mới có thể xem được danh sách thành viên.

Khi bạn được thêm vào một nhóm mới, Facebook sẽ gửi cho bạn một thông báo. Nhấp vào nút Nhóm (Groups) nằm ở phía bên trái News feed của bạn và ở mục Nhóm mới (New Group). Hãy nhấp vào nó để đi đến trang của nhóm. Nếu như bạn cảm thấy nhóm Facebook này không có gì hấp dẫn, bạn có thể chọn không tham gia ngay lập tức bằng cách nhấp vào nút Menu (được biểu thị bằng dấu Ba chấm ngang) và sau đó chọn Rời nhóm (Leave Group). Sau khi đã rời nhóm, bạn sẽ không được thêm bởi bất kỳ ai trừ khi chính bạn là người yêu cầu được thêm lại vào nhóm.

Cách chặn bị thêm vào nhóm trên Facebook hình 4

Nếu như bạn quyết định ở lại nhóm, bạn sẽ nhìn thấy các bài đăng của nhóm trong nguồn cấp tin tức của mình, trừ khi bạn chọn tùy chọn Unfollow Group.

Cách ngăn chặn bạn bè thêm bạn vào nhóm Facebook mà không được sự cho phép

Cách chặn bị thêm vào nhóm trên Facebook hình 2

Trước bản cập nhật vào năm 2019, thực sự không có cách nào ngăn chặn một trong những người bạn trên Facebook của bạn thêm bạn vào một nhóm mới, nhưng bạn có một số tùy chọn để ngăn chặn điều đó xảy ra lần thứ hai:

  • Nói thẳng với người bạn đó rằng bạn không muốn được thêm vào một nhóm Facebook mới mà không có sự đồng ý của bạn.
  • Chặn (Block) bạn.
  • Hủy kết bạn với người bạn đó.

Và đó là tất cả những gì bạn cần biết về cách làm thế nào để ngăn không cho bạn bè thêm bạn vào một nhóm Facebook mà chưa có sự đồng ý của bạn. Hẹn gặp lại bạn trong những bài viết sắp tới trên Blog của chúng tôi nhé.

Có thể bạn sẽ thích