Giới thiệu bản cập nhật Windows 8.1 của Microsoft

Tác giả: Thanh Hùng

Microsoft Windows 8.1 là bản cập nhật lớn đầu tiên cho hệ điều hành Windows 8. Bản cập nhật Windows 8.1 là miễn phí cho tất cả người dùng Windows 8.

Bản cập nhật Windows 8.1 bao gồm một số tính năng mới, thay đổi giao diện người dùng và sửa lỗi.

Có tên mã ban đầu là Windows Blue, bản cập nhật Windows 8.1 được đánh giá là tương đương với các gói dịch vụ đã có trong các phiên bản hệ điều hành trước đó như Windows 7, Windows Vista và Windows XP.

Ngày phát hành và cập nhật Windows 8.1

Windows 8.1 được phát hành vào ngày 17 tháng 10 năm 2013.

Windows 8.1 Update, được phát hành vào ngày 8 tháng 4 năm 2014, hiện tại là bản cập nhật lớn gần đây nhất của Windows 8.

Windows 10 hiện là phiên bản Windows mới nhất hiện có.

Microsoft không có kế hoạch cập nhật Windows 8.1 hoặc Windows 8.1 Update 2. Nếu những tính năng mới đã sẵn sàng, chúng sẽ được đẩy lên cùng các bản cập nhật khác của bên thứ ba.

Tải xuống Windows 8.1

Windows 8.1 là gì hình 1

Windows 8.1 và Windows 8.1 Pro là các bản cập nhật miễn phí cho các phiên bản tương ứng của Windows 8, tuy nhiên các gói cập nhật này không có sẵn dưới dạng bản tải xuống độc lập.

Để nâng cấp miễn phí từ Windows 8 lên Windows 8.1, hãy truy cập Windows Store từ máy tính Windows 8 mà bạn muốn cập nhật lên phiên bản Windows 8.1.

Hiện tại, Microsoft không còn cung cấp Windows 8 hoặc Windows 8.1 cho người tiêu dùng nữa.

Những thay đổi trên Windows 8.1

Một số tính năng và thay đổi mới đã được giới thiệu trong Windows 8.1.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất trong Windows 8.1 là khả năng cấu hình Windows 8 để khởi động thẳng vào Desktop, bỏ qua hoàn toàn màn hình Start.

Dưới đây là một số thay đổi bổ sung mà bạn có thể nhận thấy:

  • Giới thiệu nút Start (không phải Start Menu)
  • Cho phép khởi động trực tiếp vào Desktop
  • Tích hợp SkyDrive (hiện nay được gọi là OneDrive)
  • Cải thiện tìm kiếm tích hợp
  • Bao gồm Internet Explorer 11
  • Cập nhật PC Settings để bao gồm mọi thứ, có thể tìm thấy trong Control Panel.
  • Cho phép tùy chỉnh nhiều hơn các ô ứng dụng của màn hình Start.
  • Thêm một vài tùy chọn cá nhân hóa bổ sung
  • Cải thiện các ứng dụng tích hợp.
  • Bao gồm hỗ trợ việc in 3D.

Có thể bạn sẽ thích